What Does להגיש תביעה קטנה Mean?

‫אני חוזר ואומר לך שאני סודני ממקום שנקרא "נומלא מאדי" אני נכון לא מדבר ערבית אבל אני‬ ‫מדבר את הלשון של השבט שלי "נומלא"‪.‬אני נפגשתי עם האו"ם לפני שלושה שבועות ומסרתי להם‬ ‫שוב את כל הפרטים שביקשו ממני‪.

‫מוקד ‪  – ‬נא ליידע את האו"ם בדבר מעצרו של המוחזק‪ .‬להמשך טיפולו של דיין אחר מן‬ ‫הטעמים הידועים של ניגוד עניינים‪.‬‬

‫על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בת א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬ ‫‪" ‬‬

‫לא השתכנעתי כי קיימים בנסיבות העניין טעמים הומניטריים מיוחדים המצדיקים את‬ ‫שחרורו בערבות של המוחזק‪.‬‬

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫ועל תוצאותיה ידווח לבית הדין‪ ,‬לא אוכל לקבוע כי לא נשקפת סכנה לשלום הציבור או‬ ‫בריאותו מאת המוחזקת וילדיה‪.

‫אני מקריא לך את מה שאמרת בשימוע שנערך לך בפני משרד הפנים ביום‬ ‫ש‪ -‬האם אתה מצהיר שמה שנכתב בשימוע והקראתי לך הינו אמת?‬ ‫ת‪ – ‬כן‪.‬‬ ‫ש‪ -‬האם אתה רוצה להוסיף דברים על מה שאמרת?

‫שב"ס‪ – ‬נא טיפולכם בעניין הבדיקה הרפואית הנדרשת כתנאי לשחרור‪.‬‬

‫תתייצב פעם בשבוע בתחנת משטרת ההגירה הקרובה למקום מגוריה‪.‬‬

In our exam, your server responded in 0.39 seconds. There are various elements that can decelerate your server reaction time. You should go through our recommendations to know how you can watch and measure exactly where your more info server is paying probably the most time.

‫בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫שתי נקודות עיקריות לבחינה המשך מעצרו של כל מוחזק עולות מפסק הדין ואף הן ראויות‬ ‫להתייחסות‪:‬‬ ‫א‪ .‬מסוכנותו האפשרית של המוחזק לביטחון המדינה‪.‬‬

‫החלטה‬ ‫אפתח ואומר כי המוחזקת נשאלה על ידי שאלות אשר תורגמו לה על ידי מוחזקת דוברת‬ ‫עברית ורוסית‪ .‬המוחזקת לא העלתה כל נימוק או טענה המצדיקים את שחרורה בערבות‪.

‫בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫בית הדין‬

‫‪" ‬להורות על שחרורו בערובה של המוחזק במשמורת בתום פרק זמן שקבע‪  ,‬אם לא הורחק‬ ‫מישראל קודם לכן‪ ,‬אם שוכנע כי הרחקת המוחזק מישראל מתעכבת בלא הצדק סביר למרות‬ ‫שיתוף פעולה מלא מצדו‪  ,‬וכי ניתן לבצע את צו ההרחקה בתוך פרק הזמן שקבע‪  ,‬ובלבד שלא‬ ‫ישוחרר המוחזק אם יש בשחרורו כדי לסכן את ביטחון המדינה‪ ,‬את שלום הציבור או את‬ ‫בריאותו‪" .‬‬

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “What Does להגיש תביעה קטנה Mean?”

Leave a Reply

Gravatar